Často kladené otázky

Co vás zajímá kolem bazénové chemie AquaFinesse

  Je důležité dávkovat AquaFinesse správně. Péče o vodu AquaFinesse byla testována jako velmi bezpečná pro lidi a zvířata a skutečné předávkování by znamenalo přidání několikanásobně vyšší dávky AquaFinesse, než se doporučuje. Pokud však máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte nás nebo vašeho prodejce, pomůžeme vám situaci vyhodnotit a najít řešení, jak vyřešit možné předávkování.

  Pokud voda zmléční, hladina vápníku ve vodě je vysoká a je možné, že se částice vápníku přichycují ke stěnám kvůli změně pH, způsobí to, že povrch vašeho vířivého bazénu nebo lázně bude drsný jako brusný papír. Abyste to vyřešili, musíte dočasně snížit pH na 6 pomocí pH mínus. Tím se rozpustí vrstva vápníku. Drhnutí vápníku ze stěn a povrchů vaší vířivky není možné, došlo by k poškození povrchu. Nepoužívejte vířivku, pokud je pH nízké. Po rozpuštění vápníku vraťte pH na normální hodnotu, 7,2-7,8. Během procesu rozpouštění a uvolňování vápníku pravidelně proplachujte filtr, abyste dosáhli lepšího výkonu.

  Ne, nemusíte upravovat vodu po spuštění vířivky nebo před použitím AquaFinesse. Máte-li obavy o kvalitu vaší vody z vodovodu nebo ze studny, můžete přidat granulát. Pokud ošetříte vodu ve vířivce, měli byste počkat 12 až 24 hodin, než klesne hodnota volného chloru na úroveň optimální ke koupání.

  Ano, pokud aromaterapie je na bázi krystalů a ne na bázi oleje.

  Voda ve Vaší lázni nebo vířivce může být cítit zkaženě kvůli nahromadění organického odpadu a biofilmu. Lázeň nebo horkou vanu lze důkladně očistit pomocí tablet AquaFinesse Spa Clean, čímž se z boku a potrubí v horké vaně uvolní biofilm a organické usazeniny. Tableta AquaFinesse Spa Clean uvolňuje do vody hodně nečistot. Je velmi důležité nechat důkladně cirkulovat vodu. Po použití tablety Spa Clean vyčistěte filtr pomocí tablety AquaFinesse Filter. Obecně se doporučuje měnit vodu ve vaší lázni nebo vířivce každé 3 - 4 měsíce. Také se ujistěte, že víko vířivky dobře sedí a nedovoluje vniknout nečistotám ani dešťové vodě z venku.

  AquaFinesse lze použít k úpravě vody v jakýchkoli vířivkách nebo SwimSpa, starých nebo nových, pokud má účinný filtrační systém s odnímatelnými a čistitelnými prvky a prostředky umožňující cirkulaci vody přes filtry po dobu nejméně 4 hodiny denně.

  Ano, AquaFinesse je šetrný k životnímu prostředí, takže nepoškodí vaši zahradu, rostliny atd. Ujistěte se, že voda neobsahuje vysoké koncentrace chloru nebo jiných chemikálií, protože tyto mohou poškodit vaši zahradu a životní prostředí.

  Doporučená hodnota pH pro vířivku nebo bazén je mezi 7,2 a 7,8. Ideální hodnota pH pro váš bazén je od 7,4 do 7,6. Úroveň alkality by měla být udržována na minimu - 80 ppm až maximálně 160 ppm s ideálním rozsahem 100 ppm až 140 ppm. Protože je pH spojeno s alkalitou, je důležité měřit obě současně před úpravou pH.

  Níže je kontrolním seznamem věcí, které byste měli udělat pro udržení kvality vody ve vaší vířivce během dovolené (3 týdenní)

   Před odjezdem:

  1. Snižte teplotu lázně nebo horké vany.
  2. Otevřete všechny ventily, včetně vzduchových ventilů.
  3. Ujistěte se, že je filtr ve vašem vířivém bazénu je řádně vyčištěný
  4. Přidejte normální dávku Aquafinesse chemie
  5. Přidejte granulát. (doporučujeme 2 odměrky rychle se rozpouštějícího chlorového šoku.) 

  Při návratu:

  1. Přidejte granulát.
  2. Nechte motor běžet na plný výkon po dobu asi 20 minut.
  3. Zkontrolujte a případně vyčistěte filtr.
  4. Zvyšte teplotu. Přidejte normální dávku AquaFinesse.
  5. Relaxujte 

  Ano, všechny produkty AquaFinesse se velmi snadno používají. Všechny produkty AquaFinesse mohou být podávány každý týden během několika minut.

  Všechny produkty AquaFinesse jsou dodávány s velmi snadno srozumitelnou uživatelskou příručkou.

  Naším pravidlem je měnit vodu ve vířivém bazénu každé 3 až 4 měsíce. To je stejná frekvence, jakou doporučují výrobci vířivek. V průběhu času ztrácí voda minerály a vápník, což způsobuje kolísání pH, které již nelze stabilizovat.

  Pěna může být způsobena tělovou a vlasovou kosmetikou, zbytky čistících prostředků na plavkách, starou vodou nebo organickým znečištěním v lázních. K odstranění pěny z vašeho vířivého bazénu doporučujeme následující

   

  • Vyměňte jednu třetinu vody v lázni
  • Opláchněte filtr
  • Přidejte větší množství granulátu (chlorový šok)

  Pokud začínáte s péčí o vodu u nové vířivky, nebo pokud jste svou vířivku znovu naplnili čistou vodou a voda byla ošetřena pomocí chlóru nebo bromu, můžete přejít na používání péče o vodu Aquafinesse . Doporučujeme nejprve upravit hodnotu pH vody a Alkality.

   Pokud jste používali dezinfekční prostředky na bázi chlóru nebo bromu déle než týden, doporučujeme vypuštění a doplnění vířivky nebo horké vany čerstvou vodou a použijte tabletu AquaFinesse Spa Clean k vyčištění trubek, povrchu a čerpadla vířivky. Tím zajistíte odstranění všech nečistot, biofilmu a vápníku.

   

  Po počátečním vyčištění naplňte lázně čerstvou vodou z vodovodu, v případě potřeby upravte pH a alkalitu a začněte používat AquaFinesse k udržení křišťálově čisté a měkké vody ve vaší vířivce nebo horké vaně.

   

  Mléčná voda je způsobena uvolňováním vápníku, který je ve větším množství obsažen ve vodě. Malé plovoucí částice vápníku mění barvu vody na mléčně bílou.

  Aktivováním čerpadel 2-3krát denně po dobu 20 minut se vápník shromáždí ve filtru a může být snadno odstraněn pravidelným proplachováním.

  AquaFinesse snižuje hladinu vápníku ve vašem vířivém bazénu. 

  Udržování čistého filtru v bazénu nebo vířivce je jedním z nejdůležitějších faktorů správné úpravy vody. AquaFinesse vyvinula speciální tablety pro čištění filtrů přesně za tímto účelem. AquaFinesse Filter Cleaner tablety pracují na stejném principu jako ostatní produkty AquaFinesse. AquaFinesse Filter Cleaner uvolňuje biofilm a nečistoty z povrchu filtru, které lze snadno opláchnout. Správné vysušení filtru po vyčištění zvyšuje účinek a životnost filtru. Doporučujeme zakoupit si další vodní filtr pro vířivku, abyste mohli filtry během čištění měnit.

  Pro nejlepší péči o vodu ve vířivce je důležité použít malé množství dezinfekčního prostředku s AquaFinesse. AquaFinesse redukuje bakterie a biofilm ze všech povrchů a potrubí, dezinfekční prostředek zabíjí bakterie. Vzhledem k tomu, že bakterie volně plují ve vodě a již nejsou chráněny biofilmem, je zapotřebí velmi nízká koncentrace dezinfekčního prostředku (např. Chloru nebo bromu), aby bakterie skutečně odstranil. Odkazujeme na doporučenou úroveň ve vaší zemi. AquaFinesse je standardně dodáván s chlorinovou tabletou a dávkovačem s pomalým uvolňováním, který však může být nahrazen chlorovými granulemi nebo bromem v závislosti na osobních preferencích a doporučeních výrobce vířivích van. 

   

   

  Doporučujeme hloubkové čištění vířivky tabletou AquaFinesse Spa Clean. Tableta AquaFinesse spa clean je navržena tak, aby důkladně vyčistila jak povrchy, tak i vnitřní potrubí vaší vířivé vany.

  Pokud jste neošetřili vířivku tabletou AquaFinesse Spa Clean , může se voda při prvním použití AquaFinesse zakalit. To není problém a je to známka toho, že AquaFinesse pracuje správně; důkladně čistí zevnitř ven. Zakalení je způsobeno uvolněním biofilmu a nahromaděné nečistoty.

  V závislosti na závažnosti nárůstu biofilmu ve vaší lázni nebo vířivce by zakalení mělo zmizet od několika dnů do 3 týdnů, v závislosti na tom, zda často a správně čistíte filtr pomocí čističe filtrů AquaFinesse.

  Můžete zvážit přidání dalšího granulátu, který vyčistí vodu oxidací plovoucího odpadu.

   

  Vzhledem k tomu, že AquaFinesse může uvolnit velké množství biofilmu a nahromaděné nečistoty do vody ve vaší lázni nebo horké vaně, je zpravidla nezbytné čistit filtry denně během prvních 7 - 10 dnů používání AquaFinesse.

   

  Použijte prostředek AquaFinesse Filter Cleaner k důkladnému vyčištění filtru bazénu nebo vířivky. Čistič filtrů AquaFinesse pracuje na stejném principu jako AquaFinesse: Uvolňuje biofilm z povrchu filtru, po kterém může být snadno odstraněn.

  Jakmile je první fáze čištění dokončena a AquaFinesse odstranila většinu nečistot i biofilm, je třeba opakovat mechanické čištění jednou týdně v závislosti na intenzitě používání vířivé vany.